whitepaper

  • آموزشوایت پیپر

    وایت پیپر در ارز دیجیتال چیست و چه اهمیتی دارد؟

    وایت پیپر (Whitepaper) معمولاً شامل نمای کلی پروژه، توکنومیکس، محصولات، ویژگی‌ها و اطلاعاتی از تیم سازنده پروژه‌های رمزارزی است. پروژه‌ها می‌توانند به‌طور آزادانه اطلاعاتی که در‌اختیار مخاطب می‌گذارند، انتخاب و محصولات و اهدافشان را گزارش کنند.…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا