درایوچین

  • آموزشدرایوچین

    درایوچین چیست؟

    درایوچین (Drivechian)، یکی از سازوکارهای فنی مرتبط با فناوری زنجیره‌های جانبی یا «سایدچین» (Sidechian) است که می‌خواهد قابلیت‌ها و کارکردهای تازه‌ای را به شبکه بیت کوین بیفزاید. از نگاهی دیگر، درایوچین‌ها را می‌توان گونه‌ای ویژه از…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا